O nás

Příběh

Příběh iniciativy pro založení waldorfské školy v Ratajích nad Sázavou se začal psát v listopadu 2018 na témže místě. Nynější spoluzakladatelé Spolku pro svobodné vzdělávání Michael zde pro řadu spřátelených rodin v krásných prostorách Klubu na Rychtě (nedaleko budovy bývalé ZŠ) zorganizovali Svatomartinskou slavnost. Městečko dodalo slavnosti jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
Tehdy se zrodila myšlenka na založení waldorfské školy právě zde. Od té doby jsme budovu bývalé ratajské základní školy na náměstí jezdili průběžně okukovat, diskutovali jsme, kolik tříd je asi prázdných a stejně tak jsme vyráželi na procházky po Ratajích i nedalekém okolí. Zamilovali jsme si to tu.

Ale takové myšlenky musí zrát. V době zrání je potřeba o ně pečovat a na to, aby se mohly otisknout v realitě, jeden člověk nestačí. Musí přijít další. I to se postupně podařilo. V dubnu roku 2021 jsme založili Spolek pro svobodné vzdělávání Michael, o letních prázdninách jsme vlastnoručně zrekonstruovali první třídu a v září 2021 slavnostně otevřeli Školu Ratolest prvním žákům.

Vize

Naší dlouhodobou vizí je komunitní waldorfská malotřídka pokrývající všech 9 let ZŠ.  Pokud k tomu v budoucnost nastanou vhodné podmínky (prostorové i personální), jsme připraveni zažádat o vstup do rejstříku MŠMT. V počátečních letech však zůstáváme školou komunitní.

Součástí naší vize je též aktivní nabízení možností vzdělávání a seberozvoje pro veřejnost. Organizujeme semináře, přednášky i workshopy zaměřené především na tematiku waldorfské pedagogiky.

Městečko Rataje nad Sázavou nám pro všechny naše aktivity poskytuje úžasné zázemí. Jsme v místě s velkým potenciálem pro komunitní rozvoj, překrásnou okolní krajinou a skvělou dopravní dostupností (vlak k nám jede ze tří směrů).

Máme to tu rádi. Víme, že jsme se vydali na běh po velmi dlouhé trati, avšak věříme, že naše vize se v řádu let stane realitou.

Lidé

Bc. Kristýna Pazderková


Absolventka oboru Adiktologie na 1. LF UK. Studentka 2. ročníku oboru Logos a Psýché (antroposofická psychoterapie) na Akademii sociálního umění Tabor. Tamtéž v letech 2012-2017 studovala i obor léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie. V oboru waldorfské pedagogiky se pohybuje posledních deset let.  Má za sebou několik let přímé kontaktní práce v nízkoprahových klubech pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí, zkušenosti s organizováním letních pobytů pro stejnou cílovou skupinu. Byla majitelkou dětské kavárny/komunitního centra v Kutné Hoře, v současnosti pracuje jako metodička dětského lesního klubu s waldorfskými prvky, jehož je spoluzakladatelkou. Realizuje se v řadě řemeslných činností. Ředitelka školy, vedoucí projektu.

Mgr. Adéla Richterová

Absolventka Sociální pedagogiky se zaměřením na etopedii na PdF UHK a Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Od roku 2012 se pracovně pohybuje v prostředí lesních mateřských škol. Při hradeckém lesním klubu spoluzaložila komunitní centrum pro rodiny s dětmi. Šestým rokem vede lesní mateřskou školu v Kutné Hoře.  V rámci své praxe působila v dětských domovech, stacionářích, pro projekt Eduzměna Kutnohorsko koordinovala pracovní skupinu Učení se ze zpětné vazby. V září 2021 nastoupila do tříletého semináře Waldorfské pedagogiky. Zakládající třídní učitelka současné 1. – 3. třídy. 

Bc. Tomáš Auterský

Jeho alma mater je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, kde studoval obor Biologie a ochrana zájmových organismů. Edukační činnost započal na poli mimoškolního vzdělávání jako lektor primární prevence a adaptačních kurzů pro základní a střední školy. Dále téměř tři roky facilitoval Poradní kruhy na Základní Waldorfské škole v Českých budějovicích pro 2. až 9. ročník. Následně pracoval jako vychovatel školní družiny a asistent pedagoga. Organizoval a vedl též semináře Rodinných konstelací. Ratajskou školu obohatí jako družinář. O jeho dalších rolích rozhodne budoucí vývoj celého projektu. Cestuje, hraje divadlo a zvoní na zvony.

Petr Novák

Prošel sebezkušenostním peer programem pod vedením Václavy Masákové. Absolvoval první běh Lektorské akademie zaměřenou na práci s dětským kolektivem, semináře zaměřené na práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a poruchami chování, muzikotererapeutické semináře s Gunhild von Kries, semináře nenásilné komunikace. Na akademii Tabor studoval obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie. Nyní studuje speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii v Olomouci. 

Ve své praxi se věnoval především práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (pracovník v sociálních službách v NZDM, vedoucí letních dětských táborů, lektor na výjezdech s dětmi v pěstounské péči), dále pak pedagogice se zaměřením na hudební výchovu (písně v rytmu roku – ZŠ Letohradská, hudební výchova – ZŠ Uhlířské Janovice) či osobní asistenci. V současné době pracuje jako vychovatel ve Výchovném Ústavu v Kutné Hoře. Působí jako kytarista a zpěvák v kapele P.S., která se zabývá romskými písněmi. V Ratajích se bude s dětmi věnovat především hudbě a bude zde působit též jako učitel.