Slide Škola Rataje „Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit“
Rudolf Steiner.

Aktuality

Zájemci se stále mohou hlásit na kontaktu: ws.rataje@gmail.com., či telefonu +420 775 664 181 (Bc. Kristýna Pazderková)

Děkujeme za Vaši přízeň!

 

Pro více informací navštivte náš fcb: waldorf.rataje

Příběh

 

Příběh iniciativy pro založení waldorfské školy v Ratajích nad Sázavou se začal psát v listopadu 2018 na témže místě. Nynější spoluakladatelé Spolku pro svobodné vzdělávání Michael zde pro řadu spřátelených rodin v krásných prostorách Klubu na Rychtě (nedaleko budovy bývalé ZŠ) zorganizovali Svatomartinskou slavnost. Městečko dodalo slavnosti jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
Tehdy se zrodila myšlenka na založení waldorfské školy v témže místě. Od té doby jsme budovu bývalé ratajské základní školy na náměstí jezdili průběžně okukovat, diskutovali jsme, kolik tříd je asi prázdných a stejně tak jsme vyráželi na procházky po Ratajích i nedalekém okolí. Zamilovali jsme si to tu.

Ale takové myšlenky musí zrát. V době zrání je potřeba o ně pečovat a na to, aby se mohly otisknout v realitě, jeden člověk nestačí. Musí přijít další. I to se postupně podařilo. Založili jsme Spolek pro svobodné vzdělávání Michael a na projektu rodící se školy nyní pracujeme společnými silami.

Vize

 

Naší dlouhodobou vizí je devítiletá waldorfská základní škola v Ratajích nad Sázavou. Místo, kde se budou moci setkávat celé rodiny i příznivci z řad veřejnosti na společných slavnostech, divadlech, besedách nebo přednáškách. Místo, které bude skutečně živé. Škola, která dětem poskytne bezpečné prostředí, kde je v pořádku chybovat, zažívat nové věci, poznávat sebe sama a učit se být součástí celku. Škola, kde se děti budou učit v souvislostech, kde vztahy s učiteli budou opravdové. Taková, která se pro děti může stát zdravým obrazem světa, jaký uchovají na celý život.
K dosažení tohoto cíle nás čeká ještě náročná a dlouhá cesta. Víme to. Jdeme do toho, protože založení waldorfské školy nám za to zkrátka stojí.
A protože si přejeme, aby byl projekt živý od samého začátku, začínáme v září 2021 se skupinou „domškoláků“ (dětí s individuálním vzdělávacím plánem v jejich kmenové ZŠ), pro které připravujeme prostory první třídy. Zatímco děti budou moci chodit do školy, my budeme pracovat na dalších krocích, které nás na cestě k našemu cíli čekají.
Budeme usilovat o zapsání školy do rejstříku MŠMT. Budeme se snažit o splnění všech podmínek Asociace waldorfských škol ČR, které jsou nezbytné pro získání členství a přidělení značky „waldorf“.