Příběh

 

Příběh iniciativy pro založení waldorfské školy v Ratajích nad Sázavou se začal psát v listopadu 2018 na témže místě. Nynější spoluzakladatelé Spolku pro svobodné vzdělávání Michael zde pro řadu spřátelených rodin v krásných prostorách Klubu na Rychtě (nedaleko budovy bývalé ZŠ) zorganizovali Svatomartinskou slavnost. Městečko dodalo slavnosti jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
Tehdy se zrodila myšlenka na založení waldorfské školy právě zde. Od té doby jsme budovu bývalé ratajské základní školy na náměstí jezdili průběžně okukovat, diskutovali jsme, kolik tříd je asi prázdných a stejně tak jsme vyráželi na procházky po Ratajích i nedalekém okolí. Zamilovali jsme si to tu.

Ale takové myšlenky musí zrát. V době zrání je potřeba o ně pečovat a na to, aby se mohly otisknout v realitě, jeden člověk nestačí. Musí přijít další. I to se postupně podařilo. V dubnu roku 2021 jsme založili Spolek pro svobodné vzdělávání Michael, o letních prázdninách jsme vlastnoručně zrekonstruovali první třídu a v září 2021 slavnostně otevřeli Školu Ratolest prvním žákům.

Vize

 

Naší dlouhodobou vizí je komunitní waldorfská malotřídka pokrývající všech 9 let ZŠ.  Pokud k tomu v budoucnost nastanou vhodné podmínky (prostorové i personální), jsme připraveni zažádat o vstup do rejstříku MŠMT. V počátečních letech však zůstáváme školou komunitní.

Součástí naší vize je též aktivní nabízení možností vzdělávání a seberozvoje pro veřejnost. Organizujeme semináře, přednášky i workshopy zaměřené především na tematiku waldorfské pedagogiky.

Městečko Rataje nad Sázavou nám pro všechny naše aktivity poskytuje úžasné zázemí. Jsme v místě s velkým potenciálem pro komunitní rozvoj, překrásnou okolní krajinou a skvělou dopravní dostupností (vlak k nám jede ze tří směrů).

Máme to tu rádi. Víme, že jsme se vydali na běh po velmi dlouhé trati, avšak věříme, že naše vize se v řádu let stane realitou.

Aktuality

Zájemci se stále mohou hlásit na kontaktu: ws.rataje@gmail.com., či telefonu +420 775 664 181 (Bc. Kristýna Pazderková)

Děkujeme za Vaši přízeň!