LESNÍ KLUB RATOLEST

Lesní klub Ratolest sídlí v Ratajích nad Sázavou a je otevřen dětem od 3 do 7 let. Stálá skupina 16 dětí je doprovázena dvěma průvodci. Klubu je vyhrazena téměř hektarová zahrada, jako zázemí slouží mongolská jurta se zakrytou terasou, na které se ukrývá venkovní spinkárna pro děti, jenž potřebují poobědový spánek. Dopoledne děti tráví zpravidla na výpravách po okolních lesích a lukách, po obědě a odpočinku tvoří a zkoumají svět přímo na pozemku. 

Ceník

Za tři dny v týdnu – pondělí, úterý a středu v čase od 8:15 do 16 hodin.

Školkovné

Obědy

3 700 Kč / měsíc

(platí se 12 měsíců)

55 Kč / den

Možnost sourozenecké slevy 10% z celkové částky.

Třídní fond: 500 Kč/pololetí/dítě

Dopolední i odpolední svačinu mají děti z domova.

Pedagogická koncepce

Náš cituplný a respektující přístup k místní přírodě vnášíme skrze prvky přírodní pedagogiky i do spolupráce s dětmi. Dále nacházíme inspiraci především ve waldorfských principech. Naše společné dny mají pravidelný rytmus, který dětem umožňuje zažívat pocit bezpečí a jistoty, posilovat jejich životní sílu a později se tak podílet na formování jejich vlastní sebedůvěry, sebejistoty i sebevědomí. Školní rok je protkán slavnostmi a rituály, skrze které mohou děti v předškolním věku nejlépe vnímat souvislosti, zákonitosti přírody a plynutí času. Zároveň se v těchto lidových tradicích nachází mnoho inspirativních pradávných příběhů, které jsou pro dětskou duši nepostradatelné. Vytváříme bezpečné a láskyplné prostředí pro přirozený vývoj dětí s ohledem na dětské prožívání světa tady a teď. Základními pilíři našeho přístupu jsou volná hra a učení řízené dítětem.

 

Zázemí v zahradě nám dává možnost pozorovat přírodu každým dnem, uvědomovat si, co se kolem nás odehrává a stát se tak plnohodnotnou součástí všeho tohoto dění. Pracujeme s vědomím toho, jak důležité je, být dětem vzorem – naší úctou a pokorou k matce Zemi, v respektující a laskavé vzájemné komunikaci, ve smysluplné spolupráci.

Toto pojetí předškolního vzdělávání klade jisté nároky i na rodiče – vítána je spolupráce při přípravách i následné realizaci jednotlivých slavností, pomoc s péčí o zázemí a pozemky dětského klubu, vlastní iniciativa a tvůrčí aktivity, otevřenost ke společné diskusi a především zúčastněný vědomý přístup, kdy rodiče ví, co prožívají jejich děti. To vše s ohledem na možnosti a potřeby každého z nás.

Vážíme si toho, že můžeme takto podnětné prostředí pro nás všechny spoluutvářet. S úctou, pokorou, respektem a ochotou učit se novým věcem, čelit výzvám a rozvíjet sebe sama

Kontakt

Martina Váchová – vedoucí lesního klubu Ratolest

Mobil: 731 438 437

 

Mail: martina.vachova@gmail.com