Morena

Morena

Kdy jindy, než na Smrtnou neděli? I my jsme už tu naši Morenu po vodě pustili… A s ní třeba i všechno, co jsme si do letošního jara nechtěli nést s sebou. Tak a teď už jaro vítej!

Smrt plave po vodě, nové líto k nám jede
s červenejma vejci, žlutejma mazanci.
Fiala, růže, kvésti nemůže,
až jí Pán Bůh z nebe pomůže.