Ze zrna chléb

Ze zrna chléb

Dobře orej, dobře zasej, udělej to čistě, za tři čtvrtě léta budeš pšeničku mít jistě.
Starší třída v rámci epochy Ze zrna chléb započala s novou tradicí – obděláváním pole a setí obilí. První týdny nového školního roku jsme pleli, ryli, orali, hnojili, vláčeli a nakonec zaseli naši první pšeničku. Poprosili jsme o pomoc všechny živly a teď už s napětím sledujeme, jak zrnka klíčí.